กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมนักวิชาการ 3 มหาวิทยาลัย  เทียบเชิญกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
<br />
        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นำโดย นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และคณะนักวิชาการจาก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ อาจารย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง และ อาจารย์วสิน ทับวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย นางสาวชัญญาณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าพบ มร.หม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งดูแลกิจการต่างๆ ของจีนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน     

         การเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวและต้อนรับท่านกงสุล ซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา รวมถึงเรียนเชิญท่านกงสุลร่วมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on ASEAN PORT TOWNS and Maritime Trade Routes Histories , Settlements and Muti-cultural Beliefs ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งท่านกงสุลแสดงความยินดีในโครงการความร่วมมือภาควิชาการระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านร่วมประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กับภาคประชาสังคม ที่จะเกิดขึ้นในเตือนตุลาคม ศกนี้
2
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารอำนวยการ (48) มรภ.สงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย  ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.เพชรบุรี) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการ งานตามพระบรมราโชบาย และงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ มรภ.สงขลา
3
<br /><br />
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวลง เดินทางลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการรถตุ๊กๆหาดใหญ่ในการประชุมของสหกรณ์รถตุ๊กๆหาดใหญ่   ณ.หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่. และในวันเดียวกันนี้  นายสมบัติ  แก้วสองเมือง ผอ.สถานีวิทยุเอสเคเรดิโอ เป็นตัวแทน คณะกรรมการบริหารมอบเกียรติบัตรตุ๊กๆทำความดีให้กับคนขับตุ๊กๆ  จำนวน 2 คน  คือ 1.นายโกสิต พุทธจักรจันทร์  2.นายเกษม หลำโส๊ะ  เพื่อเป็นเกียรติประวิัติแก่ครอบครัวและเป็นขวัญและกำลังใจให้ทำดีต่อไป.
4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันชกมวย ต้านภัยยาเสพติดที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่มีนักมวยมาชกจากจังหวัดใกล้เคียง 16 คู่ทุกคนชกจำเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพซึ่งควรภูมิใจอย่างยิ่งในความเป็นศิลปะมวยไทยลูกหลานนายขนมต้ม.
5
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองคอหงส์จัดการประชุมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน (ประจำเดือนพฤษภาคม) ตามโครงการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลเมืองคอหงส์ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
6
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.- 17.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง.เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มทำขนมไทยเพื่อสุขภาพ  ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านชุมชนเนินเขาตำบลควนลัง บ้านเลขที่ 16 ซอย 7 หมู่บ้านเนินเขา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเทศบาลเมืองควนลัง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มทำขนมไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองควนลัง ได้เล็งเห็นความสำคัญกับกลุ่มอาชีพในตำบลควนลัง ให้เกิดการรวมตัวของแม่บ้านและผู้ที่ว่างงานในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาชีพอิสระและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ครอบครัว จึงจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำขนมไทยเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มประชาชนที่ว่างงาน ได้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว เพื่อนำร่องด้านอาชีพอันส่งผลให้เกิดแนวทางในการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นแม่บ้านในชุมชนเนินเขา และผู้ที่สนใจจากชุมชนใกล้เคียง จำนวน 30 คน
7
สธ.สงขลา เน้นย้ำปีนี้แนวโน้มจะพบโรคไข้เลือดออกเร็วขึ้น ประชาชนต้องเร่งจัดการขยะและทำความสะอาด ทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขณะที่พบผู้ป่วยสูงสุดอำเภอกระแสสินธุ์ เมืองสงขลาและนาหม่อม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เน้นย้ำประชาชนระวังป้องกันไข้เลือดออกอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้ เพราะปีนี้มีแนวโน้มพบโรคไข้เลือดออกได้เร็วขึ้น  โดยต้องจัดการสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก คือ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเศษภาชนะ และขยะ ดังนั้นทุกบ้าน ทุกพื้นที่  ต้องมีการจัดการขยะ และทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน สถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ  และสถานที่สาธารณะ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคม พื้นที่ภาคใต้ฝนเริ่มตก เสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของยุงลาย ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการถูกยุงลายกัด และเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก มากขึ้นด้วย

นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่แต่ละปีทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยสูงตั้งแต่ต้นปี คาดว่าจะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา และในทุกสถานที่ยังพบมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2562  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้รับรายงานผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 590 ราย    คิดเป็นอัตราป่วย 41.88 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี(อัตราป่วย 143.64 ต่อประชากรแสนคน ) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี , 15 -  24 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอกระแสสินธุ์ (อัตราป่วยเท่ากับ 134.62 ต่อประชากรแสนคน ) รองลงมาคืออำเภอเมืองสงขลาและนาหม่อมตามลำดับ

นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปีนี้ประชาชนเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกเร็วขึ้น จึงขอเน้นย้ำประชาชนให้ทุกบ้าน ทุกพื้นที่  มีการจัดการเรื่องขยะอย่างจริงจังทุกสัปดาห์  รวมถึง บ้าน วัด /มัสยิด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม/รีสอร์ท โรงงาน/สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน โดยให้การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มีการกำจัดขยะหรือภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยไม่ต้องรอให้มีน้ำขัง เช่น ถ้วยโฟม แก้วน้ำพลาสติก ถังน้ำที่ไม่ใช้ ยางรถยนต์ เป็นต้น และประชาชนต้องกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองเช่น การใช้สเปรย์กระป๋อง และปฏิบัติ 3 เก็บอย่างต่อเนื่อง คือ 1) เก็บบ้าน ให้สะอาด ให้โปร่ง  โล่ง ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย  2) เก็บขยะเศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  3) เก็บน้ำ ปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ รวมทั้ง การใช้ทรายทีมีฟอสใส่ในน้ำใช้ การเลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัว  การขัดล้างขอบภาชนะ เพื่อขัดไข่ยุงลายก่อนล้างภาชนะ หากประชาชนมีไข้ 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยังมีความเสี่ยงจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง เช่น การซื้อยามากินเอง หรือ ใช้ยาแก้ปวดลดไข้ประเภทแอสไพริน ไอบูโพรเฟน หรือ กลุ่มเอ็นเสด และสเตียรอยด์ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา

ดังนั้น หากมีไข้สูงลอยระยะนี้ ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก ขอให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล และการเช็ดตัวลดไข้ หรือไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  หากคนในครอบครัวเจ็บป่วยมีอาการรุนแรงหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนเรนทรสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ได้ตลอด  24 ชั่วโมง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

วิทยา สันบู/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา   

21 พ.ค. 62
8
หาดทิพย์ สานต่อ โครงการ "แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2”เติมเต็มจินตนาการเยาวชนกระบี่ สู่นโยบายกระบี่เมืองศิลปะ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ "แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2" มีเยาวชน 100 คน  ร่วมกิจกรรมวาดภาพลงบนฝาผนังกำแพง หาดทิพย์ สาขากระบี่ ความยาวกว่า 60 เมตร เพื่อถ่ายทอดความสมบูรณ์ สวยงาม และเชิญชวนให้ทุกคนอนุรักษ์ เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่ด้วยสีสันที่สดใส พร้อมอวดสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  โดยคุณธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจารย์ชัยณรงค์ โภชาธาร กรรมการหอศิลป์ จังหวัดกระบี่ ร่วมขับเคลื่อน “กระบี่เมืองศิลปะ” และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ แนะนำการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการวาดภาพบนกำแพงก่อนการวาดจริง ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
นายชาญณรงค์ โพชทาน (ศิลปินอิสระ) ที่ปรึกษาโครงการฯพูดถึงโครงการฯว่า “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆในการส่งเสริมให้เยาวชนชาวกระบี่ได้มีไอเดีย ทำงานเป็นทีม มีการคิดวางแผนที่เป็นระบบซึ่งน้องๆทุกโรงเรียนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายกระบี่เมืองศิลปะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีโครงการในลักษณะเช่นนี้ออกมา    เพื่อส่งเสริมเยาวชนกระจายทั่วทั้งจังหวัด ขอบคุณครับ”
ด.ญ.ธมนวรรณ  กาวาฮารา นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตัวแทนเพื่อนๆร่วมโครงการ “การวาดภาพบนกำแพงแตกต่างจากการวาดบนกระดาษมากคะ ทั้งเรื่องของเทคนิคการใช้แปรง ผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน ทำให้การวาดและการควบคุมงานยากกว่าปกติ หนูต้องใช้ความตั้งใจและความพยามเพื่อให้ผลงานของหนูและเพื่อนๆ สำเร็จสวยงาม ขอบคุณโค้ก-หาดทิพย์นะค่ะที่ให้หนูได้โชว์ความสามารถทางศิลปะ รวมทั้ง ทุกภาพบนกำแพงคือความสุข และสถานที่อันสวยงามที่จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกระบี่ของเราด้วยค่ะ”
9

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP โดย คุณไพโรจน์ กาวชู รองผู้จัดการทั่วไป เข้าเยี่ยมพร้อมมอบ อินทผาลัม และผลิตภัณฑ์พีเอฟพี ให้กับ ท่าน อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และ ท่านศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในโอกาสสนับสนุนการละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ มัสยิดกลาง อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10
มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

     ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มรภ.สงขลา ในฐานะข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับพระเมตตาคุณตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ณ มรภ.สงขลา จำนวน 5 ครั้ง คือ ในปีพุทธศักราช 2546 2549 2551 2552 และ 2553 ทั้งยังทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

 นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าว ร่วมฉายพระรูปไว้เป็นสิริมงคลอีกโสตหนึ่ง มรภ.สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปฏิบัติงานจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่เป้าหมายภายใน มรภ.สงขลา จำนวน 8 พื้นที่ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย และ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นภัยพิบัติใกล้ตัว
หน้า: [1] 2 3 ... 10