พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

  • 0 ตอบ
  • 41 อ่าน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 (14-15 มิถุนายน 2562 กิจกรรมศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง) โดยพิธีเปิดมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

 


Facebook Comments