นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนา

  • 0 ตอบ
  • 52 อ่าน
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริการตามโครงการ One Stop Service เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน  2562ที่ผ่านมา  นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ตามโครงการ One Stop Service เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2562 หลักสูตร “การบริหารที่ดีกับความฉลาดทางอารมณ์” (Good Services With Emotional Quotient) ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

 


Facebook Comments