ทม.คอหงส์ร่วมกับมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดงานมหาบุญ มหากุศล

  • 0 ตอบ
  • 30 อ่าน
ทม.คอหงส์ร่วมกับมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดงานมหาบุญ มหากุศล ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13
วันที่11ก.ค.2562ที่มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา นางธนิดา อธิธรากรกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ อาจารย์เกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักฝ่ายพิธีกรรม มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และที่สำคัญที่สุดปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรพิมล มั่นฤทัย ประธานบริษัท โคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ฟ เป็นประธานจัดงานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13 เมื่อวันที 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเจเต๋าบ้อเก็ง ต.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายศักระฯ กล่าวว่า การจัดงานไถ่ชีวิตโค เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดสงขลา เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ค่อนข้างจะเงียบเหงา แต่การจัดงานครั้งนี้ จะสามารถดึงนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นประตูของพี่น้องอาเซียน ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะพี่น้องชาวมาเลเซีย/ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่มาก การพยายาม ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกๆ เทศกาล ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ได้กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เพราะรายได้หลักของประเทศเรามาจากการท่องเที่ยว และหากมีความพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในทุกท้องที่ ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาในภาพรวม พี่น้องประชาชนจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลโดยรวมของเศรษฐกิจหาดใหญ่ และสงขลาด้วย

 


Facebook Comments