ท่าอากาศยานหาดใหญ่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินกรณี ขู่วางระเบิดอาคารสถานที่

  • 0 ตอบ
  • 105 อ่าน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่   นายมนตรี มงคลดาว รญภ. เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรณี ขู่วางระเบิดอาคารสถานที่ และเกิดเหตุระเบิด BOMB THREAT & EXPLOSION HEMEX - 19 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทหญ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท สายการบิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ณ บริเวณหน้า อาคาร 2 ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้กรมท่าอากาศยาน กำหนดให้ท่าอากาศยานต่าง ๆ ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ตามมาตรฐานขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคี จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบทุก 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์จริง 


Facebook Comments