"เชียงใหม่ริมดอย" หรือCRDผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร่วมAPMในฐานะที่ปรึกษาทาง

  • 0 ตอบ
  • 57 อ่าน
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ หาดใหญ่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD พร้อมด้วยบริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน จัดกิจกรรมให้ข้อมูลหุ้นไอพีโอ เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD แก่นักลงทุนในจังหวัด อ.หาดใหญ่ และ จังหวัดสงขลา และใกล้เคียงรับฟังข้อมูลจำนวนมาก       
       นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กล่าวว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง พร้อมสร้างโอกาสรับงานในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)   
       ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน ซึ่งแบ่งบริการรับเหมาก่อสร้างเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยบริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารตามแบบที่ลูกค้ากำหนด และ
       งานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub Station) งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ งานติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทจะเข้ารับงานโดยตรง หรือรับงานโดยกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Joint Operation)
       
       ขณะที่บริษัทมีการให้บริการที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก ภาคกลาง เช่น นครปฐม กรุงเทพฯ และนนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา และเลย ภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสตูล เป็นต้น
      นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ของ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไปแล้วเมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา
       
       โดย CRD เตรียมเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน CRD มีทุนชำระแล้ว 175 ล้านบาท มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งภายหลังจากเสนอขาย IPO แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท
สำหรับบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินงานทางการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 27 ปี ด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในการรับงานอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่ง
       
       จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ จนปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพรับงานโครงการภาค รัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท รวมถึงรับเหมาโครงการที่หลากหลาย และครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดมากขึ้น จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับองค์กรเอกชนไปถึงหน่วยงานราชการ อาทิ การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำหมัน และน้ำสาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงให้เห็นศักยภาพในการดำเนินงาน และเล็งเห็นโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทที่ก้าวไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2017, 01:30:56 AM โดย นสพ.ยัวร์นิวส์ »

 


Facebook Comments