พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จัดงาน ”ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล"

  • 0 ตอบ
  • 53 อ่าน
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.ที่ลานโปรโมชั่น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นางปราณี  รัตนประยูร ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่6 และ8 เป็นประธานเปิดงาน ” ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ” โดยมีนางศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน
งาน ” ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ” จัดขึ้นโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่  น่าน  ยกขบวนสินค้าและวัฒนธรรมล้านนาสู่สายตาชาวหาดใหญ่จัดงาน”ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล” ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-11 ก.ย. 2560 ณ . ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ลานโปรโมชั่น 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างเวลา 11.00-21.00 น.ของทุกวัน
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และเสริมรายได้ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกัน เพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เรียนรู้ทักษะ ด้านภาษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการและการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของหมู่บ้าน / ชุมชน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงราย  พะเยา แพร่  น่าน ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา การจัดนิทรรศการของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด 22 หมู่บ้านโดยจัดเป็นบูธนิทรรศการแยกเป็นรายหมู่บ้าน และการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 60 บูธ ซึ่งเป็นสินค้าที่คัดสรรจากพื้นที่ใน4 จังหวัดล้านนาตะวันออกมาจำหน่ายและชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินล้านนาชื่อดัง  วันที่ 7 กย. วงคำหวาน / 8 กย.วงไม้เมือง / 9 กย วงเดอะสะล้อ  / 10 กย .ณัฏฐ์  กิติสาร  และ 11 กย.อ้อม รัตนัง และนายน้องปฏิญญา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2017, 09:49:42 PM โดย นสพ.ยัวร์นิวส์ »

 


Facebook Comments