มรภ.สงขลา เปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน

  • 0 ตอบ
  • 595 อ่าน
มรภ.สงขลา เปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” งานที่ชาวสงขลาและใกล้เคียงควรมาเที่ยวชม และชิม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ เวทีกลาง หน้าหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จักดกิจกรรมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” โดยมีศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณาจารย์ บุคลกร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” เป็นการดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความถึงความสำคัญของวิถีวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นรากแก้วของแผ่นดิน และประการสำคัญ ในปีนี้เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์และมีพระบรมราชโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเป็นพื้นที่ท้องถิ่นมิติทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และการรักษาชาติและก่อให้เกิดการพัฒนาสู่รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า สำหรับงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2561 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 และส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิภาค รวมทั้งอาเซียน

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมทางภาคใต้และภาคอื่นๆ รวมทั้งการแสดงจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เริ่มต้นเดินเข้างานที่ประตูใหญ่ แวะสักการะทวดช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลเขารูปช้าง  และยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมลานวัฒนธรรมของนักศึกษาทุกคณะ การประชุมสัมนาวิชาการทางวัฒนธรรม การแข่งขันทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก   มีทั้งของกินทั่วไป ของกินเล่น ของกินย้อนยุคหายาก ขนมไทยที่มานั่งทำให้กินกันภายในงานแห่งนี้ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยได้รับความความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


 


Facebook Comments