มูลนิธิราชประชานุเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียน

  • 0 ตอบ
  • 380 อ่าน
มูลนิธิราชประชานุเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะ 11
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาด นายศุภชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด นายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน      ราชประชานุเคราะห์ 11 จังหวัดสงขลา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11   

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2479 แต่เดิมตั้งอยู่ในวัดสิขารามใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแดน 3 วัดสิกขาราม ใช้ศาลาการเปรียญของวัดสิกขารามเป็นที่เรียนของนักเรียนจนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 


Facebook Comments