กองทุนประกันชีวิต จับมือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมลงนาม MOU เพื่อสร้างเครือข่าย

  • 0 ตอบ
  • 694 อ่าน
กองทุนประกันชีวิต จับมือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมลงนาม MOU เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยในสถาบันการศึกษา 
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมป่าตอง (อาคารภูเก็ต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยในสถาบันการศึกษา และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนงานทางด้านการศึกษางานวิจัยและด้านการพัฒนาองค์ความรู้  พร้อมกันนี้ นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ในฐานะประธานยังได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ "การรับรู้ภาพลักษณ์ธุรกิจประกันภัยของผู้บริโภคในประเทศไทย" โดยมี ผศ.ดร. ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ หัวหน้าคณะวิจัยเป็นผู้รับมอบทุนการวิจัย เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยในการนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาพัฒนาด้านประกันภัยต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้จัดเสวนา เรื่อง "ภาพรวมธุรกิจประกันภัยในจังหวัดภาคใต้" โดยได้รับเกียรติจาก นายนุกูล สวนขวัญ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมเสวนาด้วย  ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก บุคลากร และ นักศึกษา เป็นจำนวนมากจนเต็มห้องประชุม


 


Facebook Comments