AOTจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2561เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก

  • 0 ตอบ
  • 248 อ่าน

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น ณ สำนักสงฆ์นพเก้าธาราวาส ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง ทหญ. กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ณ สำนักสงฆ์นพเก้าธาราวาส ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 


Facebook Comments