ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  • 0 ตอบ
  • 234 อ่าน
สภากาชาดไทย    เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” ภายใต้  Slogan   “Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต” วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12  จ.สงขลา สภากาชาดไทย  เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างกระแสการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ สำหรับผู้บริจาคโลหิตในงานได้รับ“เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก   
นางสาวสุภัตตรา มิถุนดี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย   ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และองค์กรด้านงานบริการโลหิต  ได้เชิญชวนให้กาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ภายใต้ Sloganคือ “Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ในวันพฤหัสดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และห้องรับบริจาคโลหิตภายในที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ นอกจากจะเป็นการขอบคุณ     ผู้บริจาคโลหิตแล้ว  ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน  ซึ่งจะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และเป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกให้ได้ 100 % ภายในปี ค.ศ.2020 นอกจากนี้ ยังเชิญชวนร่วมสร้างกระแสบริจาคโลหิตผ่าน Social mediaโพสต์ข้อความเชิญชวนบริจาคโลหิต  ติด Hashtag  #‎giveblood แสดงสัญลักษณ์มือรูปหัวใจแทนการให้ และโพสต์ลง IG หรือ Facebook  และภายในงานยังมีกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะและดวงตา จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและของว่างหลังการบริจาคโลหิต

                ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย จึงขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12          จ.สงขลา สภากาชาดไทย ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และห้องรับบริจาคโลหิตภายในที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืด เป็นที่ระลึก สอบถามโทร074240220,06-1980-5806 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย…
34963678_1754768617894914_7032008812525518848_n.jpg
งานประชาสัมพันธ์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

โทร. 0 7424 0233 และ 06 1980 5806

 


Facebook Comments