มรภ.สงขลา รับโล่วัฒนคุณาธร ผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมโดดเด่นประจำปี 2561

  • 0 ตอบ
  • 210 อ่าน
มรภ.สงขลา รับโล่วัฒนคุณาธร ผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมโดดเด่น

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม สำนักศิลปะฯ รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น ร่วมอนุรักษ์มรดกชาติ

       นายโอภาส  อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาทูตวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทกลุ่มบุคคล และ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ซึ่งรางวัลนี้พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจากหน่วยงานระดับกรม และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
        นายโอภาส กล่าวว่า ผู้ผ่านการตรวจประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับประเทศ โดยมีการมอบปีละไม่เกิน 170 รางวัลในแต่ละปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงานส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมด้วยความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 


Facebook Comments