โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

  • 0 ตอบ
  • 160 อ่าน
วันที่ 5 ตุลาคม  2561 ณ ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนำทีมโดย คุณฉัตรแก้ว คชเสนี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ จัดกิจกรรมรับ พร้อมด้วย นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา ผู้บริหารห้างโอเดียนฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสนับกิจกรรมได้แก่, คุณพิณรัตน์ เยาว์มณีรัตน์ นายกฯสธวท.สงขลา , คุณณัฏฐ์ธิดา บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CSR และธุรการ ฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ ,คุณอุทัย ไชยสมิต รองผ้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  บ.หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลหาดใหญ่,หอการค้า จ.สงขลา,ห้างทองไทยดี   
“ห้างโอเดียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด และยังได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน  โดยร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเรื่อยมา ซึ่งจะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่ว ประเทศ และเป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนับเป็นกุศลใหญ่ในการช่วยเพื่อนมนุษย์ “คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา ผู้บริหารห้างโอเดียนฯ กล่าวว่า

 


Facebook Comments