มรภ.สงขลา จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลอง 100 ปี

  • 0 ตอบ
  • 186 อ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี ราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้

        สำหรับคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 คน โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานในวันที่ 26 ตุลาคม และประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.skru.ac.th/th/ และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น1) มรภ.สงขลา โทร. 0-7426-0200-4 ต่อ 2000 หรือ 3000

 


Facebook Comments