กฟผ. ได้พัฒนามาตรฐานการประหยัดพลังงาน ของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้สูงกว่า

  • 0 ตอบ
  • 67 อ่าน
กฟผ. ได้พัฒนามาตรฐานการประหยัดพลังงาน ของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้สูงกว่ามาตรฐานเดิม เป็น “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” ซึ่งแต่ละดาวสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 5 – 10%

 


Facebook Comments