ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562ทั้งภายในและ

  • 0 ตอบ
  • 64 อ่าน
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 


Facebook Comments