โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับ ฝ่ายเคมีและ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้มีการตรวจวัดและติดตาม

  • 0 ตอบ
  • 72 อ่าน
ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับ ฝ่ายเคมีและ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้มีการตรวจวัดและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง บริเวณพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอจะนะ ดังนี้

สถานีวัดคุณภาพอากาศ 5 จุด
1. โรงเรียนบ้านนนท์
2. ชุมชนบ้านควนมีด
3. ชุมชนบ้านทุ่งพระ
4. ชุมชนบ้านควนไม้ไผ่
5. พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ

สถานีตรวจวัดระดับเสียง 7 จุด
1. ชุมชนบ้านแหลมเสม็ด
2. ชุมชนบ้านโคกม่วง
3. โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
4. โรงเรียนบ้านนนท์
5. พื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ
6. ริมรั้วโรงไฟฟ้าจะนะ ด้านทิศเหนือ
7. ริมรั้วโรงไฟฟ้าจะนะ ด้านทิศใต้ ใกล้ชุมชนบ้านโคกม่วง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของ EHIA โรงไฟฟ้าจะนะ

 


Facebook Comments