พระครูปุญญาพิศาลฯเจ้าอาวาสวัดพะโคะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอ

  • 0 ตอบ
  • 107 อ่าน
พิธีมุทิตา พระครูปุญญาพิศาลฯเจ้าอาวาสวัดพะโคะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ” จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562เวลา 10.00 น พิธีมุทิตา พระครูปุญญาพิศาล(วิชาญชัย กตปญโญ) อาย 48 ปี 27 พรรษา(วิทยฐานะ นธ.เอก,พธ.บ,กศ.ม.)รักษาการเข้าคณะอำเภอสทิงพระ-เจ้าอาวาสวัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ” จังหวัดสงขลา
พร้อมกันนี้ แต่งตั้ง เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ และ พระใบฏีกา ฐานานุกรม เจ้าคณะอำเภอ

 


Facebook Comments