ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ พนักงาน

  • 0 ตอบ
  • 64 อ่าน
ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  มุ่งขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วันนี้ (6 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัด นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา บุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และบุคลากรจากทุกกลุ่มงานที่เกั่ยวข้องร่วมรับนโยบายโดยพร้อมเพรียง

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มงาน ทั้งด้านการทำงาน เพื่อส่วนรวม ความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ การทำงานร่วมกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันของบุคคลในองค์กร การใช้คำพูดในการติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร ความถูกต้องของการจัดทำหนังสือราชการ การพัฒนาศักยภาพของบุคคล และการแก้ไขปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนสูงสุด

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 มี.ค. 62

 


Facebook Comments