เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

  • 0 ตอบ
  • 86 อ่าน
เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เตรียมร่วมขบวนแห่ในวันสงกรานต์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย
       วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ นางสงกรานต์ในวันพรุ่งนี้ (13 เมษายน) เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

       ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์/นางสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ณ บริเวณถนนจะนะ หน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

       สำหรับขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสมาคมต่าง ๆ ได้จัดขบวนแห่ โดยเริ่มจากบริเวณลานคนเมือง ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา มาประดิษฐาน ณ มณฑปหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ เพื่อทำพิธีผลัดเปลี่ยนอังสะและสรงน้ำ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ได้ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

 


Facebook Comments