ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ส่งเสริมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  • 0 ตอบ
  • 107 อ่าน
ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผุ้สูงอายุ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาติและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 


Facebook Comments